BUDGETBEHEER

Wat is Budgetbeheer

Als iemand niet in staat is om inkomsten en uitgaven op elkaar af te stemmen, wordt er vaak budgetbeheer afgesproken. Dat betekent dat een deskundige het geld van de cliënt volgens een vastgesteld budget beheert. Hij zorgt ervoor dat er niet meer wordt uitgegeven dan er binnenkomt. Van het inkomen worden eerst de vaste lasten betaald en er wordt gereserveerd voor onvoorziene omstandigheden en/of schuldaflossing. De cliënt krijgt een deel van het geld om van te leven. Budgetbeheer wordt ook wel inkomensbeheer genoemd.

westontwerpBUDGETBEHEER