CURATELE

Hoewel ik geen curator ben, wil ik het toch vermelden omdat het vaak in een adem genoemd wordt met budgetbeheer en mentorschap. Eventueel kan ik u wel doorverwijzen naar een bevoegd curator.

Wat is Curatele?

Als iemand blijvend de gevolgen van zijn financiële en persoonlijke handelen in het geheel niet (meer) overziet, kan de kantonrechter die persoon onder curatele stellen. Het gaat dan bijvoorbeeld om iemand met een psychische aandoening die onverantwoord veel geld schenkt en/of uitleent of zijn hele maandinkomen vergokt.
Curatele betekent dat iemand niet meer zelf rechtshandelingen mag verrichten. Geld lenen bijvoorbeeld, of iets kopen. De curator is de wettelijke vertegenwoordiger van de persoon die onder curatele is gesteld. Net zoals een wettige ouder of voogd de vertegenwoordiger is van een minderjarige. De curator beheert het inkomen en het vermogen van de cliënt en behartigt zijn materiële en niet-materiële belangen.

Curatele/curator.

Iemand wordt onder curatele gesteld en krijgt door de rechtbank een curator toegewezen. Tegenwoordig wordt deze form, zoals ik al eerder zei, van het beschermingsbewind, vanwege de ingrijpenheid ( je mag bijna niets meer zelf ) weinig meer gebruikt . U ziet het nog weleens in het nieuws als het om bedrijven gaat.Hieronder een stukje tekst van het ministerie van justitie en veiligheid, op de site vindt u ook veel meer informatie over Curatorschap.

De beschermingsmaatregel curatele is van toepassing als iemand zowel op financieel gebied als op niet-financieel gebied niet voor zichzelf kan zorgen.
De kantonrechter spreekt curatele alleen uit als de lichtere beschermingsmaatregelen van bewind en/of mentorschap onvoldoende zijn.
Iemand die onder curatele is gesteld verliest zijn handelingsbekwaamheid en daarmee ook het gezag over minderjarige kinderen. Hij kan niet meer zonder toestemming van de curator zelfstandig rechtshandelingen verrichten, zoals het aangaan van overeenkomsten.

Zie ook :https://www.rechtspraak.nl/

U kunt ook altijd contact met mij opnemen,  ik heb voldoende kennis om u met een geschikte curator in contact te brengen.

westontwerpCURATELE